Bulgarian Bridge Federation

Картотекиране на състезатели към клубове за 2023

19.12.2022 / 00:00

Срокът за картотекиране на състезатели към клубовете е до 31.01.2023. Картотекирането на състезатели се извършва чрез попълване на ведомост на заплатилите такса картотекиране в Клуб (член на ББФ).
Таксите за картотекиране на състезател за 2023г. (24лв на състезател) следва да бъдат събрани и преведени до 31.01.2023г .
Даваме и гратисен период от 31.01.2023 до 28.02.2023, но с такса - 30лв на състезател, който не фигурира във ведомостта изпратена до 31.01.2023.

Такса картотекиране на състезатели  няма да се събира по време на провежданите национални турнири по бридж! 

Състезатели, които не са заплатили такса картотекиране за 2023г. нямат право да участват в Държавните първенства организирани от ББФ за съответната година.

Таксите за участие в турнир (според наредбата) за некартотекирани състезатели са 5лв. на сесия двойки и 10лв. на отборен турнир.

Бланката - Ведомост на картотекирани състезатели може да намерите тук - https://docs.google.com/document/d/1Atd3nplXbQhx9czpf70Ti7nKsSFMpMbI/view

Бланката - Ведомост на картотекирани състезатли се изпраща от Председателя на съответния клуб на адрес office@bridge.bg, като при допълване, моля изпращайте и допълнената версия.

Молим специално състезателите, които ще участват на Нац.турнир в Павел Баня (който ще се проведе преди крайния срок за картотекиране), да заплатят до 10.01.2023г. Таксата за картотекиране към клуб (член на ББФ), който ще представляват през 2023г.

Напомяме, че картотекирането на състезателите се извършва в началото на всяка календарна година и важи само за съответната година.

                                                                                     Решение на  УС на ББФ от 18.12.2022г.

 

Резултати