Bulgarian Bridge Federation

Дисциплинарна комисия

 

Председател на ДК

Златко Неделчев

 

Членове на ДК:

 

Даниела Григорова

Явор Балкански

Александър Панайотов

Стефан Тодоров

 

Дисциплинарен правилник на ББФ

 

Документи:

Номер

Дата

Вид документ

Публикувано
1 10.07.2015 Решение на ДК  
17 30.07.2015 Заповед  
18 31.07.2015 Заповед  
19 03.08.2015 Заповед  
  11.08.2015 Предложение до УС  
20 01.12.2015 Заповед  
21 13.05.2016 Заповед  
22 25.07.2016 Заповед  
23 14.02.2017 Заповед  
24 25.04.2017 Заповед  
2 10.05.2017 Решение на ДК  
  09.05.2018 Становище на ДК  
25 20.09.2018 Заповед  
27 23.3.2023 Заповед на ДК  
28 15.7.2023 Заповед на ДК 25.7.2023
29 01.08.2023 Решение 01.08.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резултати