Bulgarian Bridge Federation

Иван Георгиев Петров


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "СК бридж клуб Липов цвят" 2 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 "Спортен клуб Тим К1" - 7.3443
3 "Спортен бридж клуб СЕРДИКА" - 4.0331
4 ББФ - Симултанни турнири - 0.0000