Bulgarian Bridge Federation

Бойко Еремиев Батуров


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Клуб по спортен бридж Радков" 5 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 "Клуб по спортен бридж Димитровград" - 0.0000
3 "Клуб по спортен бридж -Хасково" - 2.2957
4 ББФ - Симултанни турнири - 1.4677