Bulgarian Bridge Federation

Нормативна уредба

 

Заповед № 27 2022

З А П О В Е Д

№ 027/18.04.2022 год.
 
Относно: Решениe на Управителния съвет на ББФ за частично финансиране на младежки от отбори за предстоящо ЕП 2022
 

 

За предстоящото ЕП 2022 във Велдховен, Холандия, ББФ получи устна заявка от два отбора желаещи да участват в категориите:
U26: Гергана Тенева, Лия Костова, Марина Койчева, Виктор Йотов и Николай Янински
U31: Добромир Лазаров, Захари Феров, Тодор Павлов и Марк Андонов

На 04.04.2022 ББФ предложи частично финансиране на отборите, на стойност 5000лв, като устно запозна двата отбора със съответните условия:

  • Да се изиграят поне 2 турнира от националния календар на ББФ след 04.04.2022 и преди началото на първенството

  • Да се изиграят поне 10 клубни турнира след 04.04.2022 и преди началото на първенството

Гореспоменатите турнири за U31, трябва да се играят в двойките, които ще играят на първенството.
Гореспоменатите турнири за U26, могат да се играят с който и да е от останалите състезатели в отбора.

 

 

Резултати